https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
1 Zeichen gefunden.

Uni­code- Code­po­si­tion U+1EEBA
Zeich­en ๐žบบ
UTF8- Co­dier­ung f0 9e ba ba hexa­de­zi­mal
240 158 186 186 dezimal
0360 0236 0272 0272 oktal
HTML-Codier­ung 𞺺 𞺺 hexa­de­zi­mal
𞺺 𞺺 dezimal
Uni­co­de-Zei­chen­na­me ARABIC MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK ZAH