https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
2 Zeichen gefunden.

Uni­code-
Code­po­si­tion
Zeich­en UTF8-
Co­dier­ung
(hex)
Uni­co­de-Zei­chen­na­me Uni­code 1.0-Zei­chen­na­me (über­holt)
U+0344 ̈́ cd 84 COM­BI­NING GREEK DIA­LY­TI­KA TO­NOS GREEK NON-SPACING DIAERESIS TONOS
U+0345 ͅ cd 85 COM­BI­NING GREEK YPOGEGRAMMENI GREEK NON-SPACING IOTA BELOW